Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

Energiatanúsítvány

Az Energetikai Tanúsítvány kiállítása kötelező minden 2009.01.01. napját követően megindított használatbavételi engedélyezési eljáráshoz.

2012.01.01. napjától szintén szükséges lesz minden ingatlan adásvétel, és 1 évet meghaladó bérbeadás lebonyolításához.

Az energiatanúsítvány bevezetésére, kiállítására és tartalmi követelményeire vonatkozó előírásokat a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet tartalmazza.

A tanúsítvány mindemellet az épület "energetikai értékmérője", mely az ingatlan piaci értékében is megmutatkozhat. Az ingatlan tulajdonosok és vásárlók számára már ma, a kötelező szabályozás életbe lépése előtt is fontos a tanúsítvány megléte, mert ezzel objektív képet kaphatnak az adott ingatlan energia felhasználásáról és így annak fenntartási költségeiről is.

Társasházak, lakásszövetkezetek részére célszerű az energiatanúsítvány kiállítását az egész épület vonatkozásában egyszerre megrendelni, mert annak az egyes lakásokra eső fajlagos költsége így számottevően kedvezőbb lehet.

Pályázatok benyújtásához szintén elengedhetetlenül fontos, hogy a felújítással az épület energia falhasználásában a meglévő állapothoz képest mekkora javulás érhető el.


Hőtechnikai számítás

Az energiatudatosság, az épületek energia- felhasználásának minimalizálása ma már elengedhetetlen.

2006. szeptember 1-től kezdődően az építési engedélyezési eljárásokhoz az épületek vonatkozásában a hőtechnikai számítás és az energetikai ellenőrzés elkészítését a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásai alapján kell elkészíteni.

A rendelet előírásai alapján az alkalmazott szerkezetek hőátbocsátási tényezői mellett az épület fajlagos hőveszteségtényezőjét, valamint az összesített energetikai jellemzőt is szükséges vizsgálni.

Az ellenőrzés ki kell terjedjen a fűtéshez, melegvíz-termeléshez felhasznált energiahordozó, az alkalmazott gépészeti rendszerek, azok szabályozási lehetőségeinek, veszteségeinek, illesztési pontatlanságainak kérdéskörére. Ellenőrizendő továbbá a nyári túlmelegedés kockázata.

A számítás készülhet ún. egyszerű, illetve részletes módszerrel. A részletes módszer ugyan több számítást követel meg, de a benapozottság ismeretében pontosan figyelembe veszi az üvegfelületeken keresztül az épületbe jutó szoláris hőnyereséget. A számítás során ennek elhanyagolása egyes esetekben azzal járhat, hogy az épület nem, vagy csak a szerkezeteket érintő egyéb beavatkozások (pl. többlet hőszigetelés beépítése) mellett felel meg a követeléményeknek.


JOGSZABÁLYOK


1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1997. évi LXXVIII. törvény
ÉTV - az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
OTÉK - az országos településrendezési és építési követelményekről

________________________________________________________

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról


Az Ön személyes társasház kezelője

Az Ön személyes ingatlan kezelője

Az Ön személyes közös képviselője

tel: +36 30 555 4367

e-mail: tarsashazkezelo.rr@gmail.com

 www: tarsashazkezelo.hupont.hu


Kérdése van, tegye fel itt
Társasház,közösképviselő, tarsashaz,kozoskepviselo, társasházkezelés, közösképviselés, tarsashazkezeles,kozoskepviseles, társasházkezelő,kozoskepviselöm, tarsashazkezelo,kozoskepviselom, társasházkezelőm, tarsashazkezelom, társasház üzemeltető, tarsashaz uzemelteto, társasház tanácsadás, tarsashaz tanacsadas, társasház biztosítás, tarsashaz biztositas, társasház tanácsadás

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 269
Tegnapi: 163
Heti: 269
Havi: 4 986
Össz.: 425 281
Oldal: Energiatanúsítvány - Hőtechnikai számítás - Jogszabályok
Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés - © 2008 - 2019 - tarsashazkezelo.hupont.hu