Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

Közösképviselés - tarsasházkezelés - ingatlankezelés gyakran feltett kérdések!


 

 • Kit terhel a korábbi tulajdonos által hátrahagyott, ki nem fizetett közös költség?

 

Adás-vétel esetén különösen ajánlatos a régi tulajdonostól „nullás" igazolást kérni, melyben a közös képviselő igazolja, hogy az eladónak közös költség hátraléka, tartozása nincs! Ennek elmulasztása esetén, a régi tulajdonos által hátrahagyott, ki nem fizetett közös és egyéb költségek az új tulajdonost terhelik.

 

 • Ki fizet, a nem fizetők helyett?

 

Társasházakra a sortartásos kezesség szabályai vonatkoznak. Vagyis, az adósság rendezéséig, az érintett Társasháznak kötelessége a meglévő vagyonból, a költségeket finanszíroznia, megelőlegeznie.

 

 • Mikor kötelező számvizsgálót választani?

 

25 lakás feletti társasházak esetében kötelező!

 

 • Mi a feladata a számvizsgálónak?

 

A számvizsgáló elsődleges feladata, a közös képviselő tevékenységének, illetve a Társasház pénzforgalmának ellenőrzése. További feladatait az SZMSZ-ben foglaltak határozzák meg.

 

 • Mit tartalmaz az SZMSZ?

 

A társasházban előírt Házirenden túl, a SZERVEZETI és MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT részletesen meghatározza a közgyűlés, a közös képviselő és a számvizsgáló tagok feladatait, kötelezettségeit valamint a jogait. A Társasház működésének szabályait, a Társasház egyéni arculatára formálva, a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével ajánlatos elkészíteni.

 

 • Hogyan módosítható az SZMSZ?

 

Közgyűlés döntésével, bármikor!

 

 • Mit lehet rögzíteni a házirendben?

 

Közös épületrészek, területek és helyiségek használatának részletes szabályait, a lakásokban zajjal járó munkák és más tevékenységek időtartamát. Igény szerint a Házirendben rögzíthető az állattartás, a takarítás vagy akár a kertkarbantartás szabályai.

 

 • Mi szükséges a tulajdonosok által
  kezdeményezett közgyűlést összehívásához?

 

A napirend és az ok megjelölésével, a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonosok írásban kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását.

 

 • Évente hány alkalommal kell közgyűlést tartani?

 

Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésőbb május 31.-ig.

 

 • A közgyűlésen hozott döntések, hol és milyen formában kerülnek rögzítésre?

 

Közgyűlésről kötelező jegyzőkönyvet készíteni, melyben a meghozott döntések határozat formájában kerülnek rögzítésre. A közgyűléseken született határozatokat, a Közgyűlési Határozatok Könyvében is vezetni kell.

 

 • Mikor döntésképes egy közgyűlés?

 

Döntésképes a közgyűlés abban az esetben, ha a tulajdonosok összes tulajdoni hányadának több mint a fele jelen van.  Jelenlét hiányában, a megismételt közgyűlés ugyanakkor már nincs tekintettel a résztvevők tulajdoni hányadára, így függetlenül attól hányan jelentek meg, a közgyűlés döntésképes lehet!

 

 • Mi határozza meg a szavazati arányokat?

 

Szavazati arány = tulajdoni hányad.

 

 • Kik szavazhatnak a közgyűlésen?

 

A lakások tulajdonosai. Távollét esetén, az írásban meghatalmazottak.

 

 • Hogyan és mikor lehet írásban szavazni?

 

Az írásbeli szavazás feltételeiről és szabályairól az SZMSZ rendelkezik. Ennek hiányában, egy korábbi közgyűlésnek kell döntenie, az írásbeli szavazásról, annak módjáról.

 

 • Írásban történt szavazás esetén, mikor határozatképes a szavazás?

 

Az eredmény megállapításának részletes szabályairól az SZMSZ rendelkezik. Minden más esetben eredménytelen, ha a leadott írásbeli szavazatok aránya nem éri el az összes tulajdoni hányad több mint felét.

 

 • Nem értek egyet a közgyűlésen hozott döntéssel. Mit tehetek?

 

A törvényben meghatározott illeték megfizetése után, a határozat meghozatalától számított 60 napon belül kérhető a bíróságtól, a vitatott határozat érvénytelenségének megállapítása.

 

 • Mi az a felújítási alap?

 

Az épület felújítására szánt, elkülönített összeg.
(Bankszámla, Lakás Takarék pénztár, stb.)

 

 • Kötelező felújítási alapot képezni?

 

A felújítási alapképzés nem kötelező, azonban a nem várt, nagy összegű javítási munkálatok miatt ajánlott!

 

 • Ingatlanértékesítéskor, hogyan történik a közös költség elszámolása?

 

Az eladó és a vevő közötti megegyezés szerint, ugyanakkor bevált gyakorlat, hogy a tárgyhavi kötelezettség azé, aki a tárgyhó első napján tulajdonosa az ingatlannak.

 

 • A társasházat érintő munkálatoknál, mekkora összeghatárig dönthet önállóan a közös képviselő?

 

Az összeghatár mértékéről az SZMSZ rendelkezik. Azonban az elfogadott éves gazdálkodási tervben nem szereplő, rendes gazdálkodás körét meghaladó felújításokról és azok összegéről csak 4/5-ös szavazattöbbség dönthet!

 

 • A társasházakban történő munkálatoknál, milyen összeghatárnál kötelező árajánlatokat bekérni?

 

Az árajánlatok bekérésének feltételeit, szintén az SZMSZ szabályozza.

 

 • Kiknek van hozzáférési joga a Társasház bankszámláihoz?

 

Közös képviselő a megválasztásával együtt nyeri el ezt a jogot, továbbá mindazon személyek, akiket az SZMSZ meghatároz.

 

 • Mit jelen az, hogy rendkívüli egyszeri befizetés?

 

Abban az esetben, amikor egy Társasház a nem várt nagy összegű kiadások megfinanszírozására nem rendelkezik kellő fedezettel, akkor a közgyűlés a közös költségen felül, rendkívüli egyszeri befizetést rendelhet el.

 

 • Kit terhel a lakásomban történt dugulás elhárítás költségei?

 

Az attól függ, hogy a csatornavezeték mely szakaszában történt a dugulás. Amennyiben a közös fő vezetékben, úgy a Társasházat, azonban ha a lakás vezetékében, úgy a lakás tulajdonosát.

 

 • Ki tud segíteni a problémás szomszédokkal szemben?

 

Amennyiben a probléma a többséget vagy a közös tulajdont valamilyen formában érinti, úgy a képviselőnek kell kezdeményeznie az intézkedést.

 

 • Hogyan lehet közös képviselőt váltani?

 

Amennyiben a Társasház a közös képviselő leváltásának feltételeiről az SZMSZ-ben nem rendelkezett, úgy a törvény szerint a közgyűlés bármikor felmentheti, leválthatja.

 


 tel: +36 30 555 4367+36 30 555 4367

e-mail: tarsashazkezelo.rr@gmail.com

 www:tarsashazkezelo.hupont.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös képviselő, közös képviselet, közös képviselőm, közös képviselők, közös képviselés, közös képviseletek

 

 

 

Társasház,közösképviselő,tarsashaz,kozoskepviselo,társasházkezelés,közösképviselés, tarsashazkezeles, kozoskepviseles, lakópark kezelés,lakópark üzeméltetés, lakopark kezeles, lakopark uzemeltetes,társasházkezelő, kozoskepviselöm, tarsashazkezelo, kozoskepviselom,közösképviselőd, közösképviseleted, kozoskepviselod, kozoskepviseleted, tarsasházkezelok, tarsashazkezelo, tarsashazkezelok, társasházkezelőm, tarsashazkezelom, társasház üzemeltető, tarsashaz uzemelteto, társasház tanácsadás, tarsashaz tanacsadas, társasház biztosítás, tarsashaz biztositas, ingatlan kezelés, ingatlankezelő, ingatlan kezeles, ingatlankezelo, ingatlan üzemeltetés, ingatl

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 237
Tegnapi: 163
Heti: 237
Havi: 4 954
Össz.: 425 249
Oldal: Közösképviselés - tarsasházkezelés - ingatlankezelés gyakran feltett kérdések!
Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés - © 2008 - 2019 - tarsashazkezelo.hupont.hu